Ådne Holte Telefon: 413 37 826 E-post: adne@kvalel.no  

Marco Mosbakken Telefon: 479 49 564

Morten Jusnes Mellingen Telefon: 410 88 242 E-post: morten@kvalel.no

Einar Mjølhus Telefon: 926 01 702 E-post: einar.m@kvalel.no

Tonje Prestmo Telefon: 958 38 240 E-post: tonje.prestmo2000@hotmail.com

Helene Rikstad Tanem Telefon: 938 78 536 E-post: helene@kvalel.no Spesialkompetanse: Automasjonstekniker

John Apollo Selbekk Telefon: 980 14 158 E-post: johnapolloselbekk@live.no

Arne Heggvik Telefon: 412 36 640 E-post: heggvik@kvalel.no Spesialkompetanse: Date og tele

Daglig Leder

Tommy Trøan Telefon: 450 07 014 E-post: tommy@kvalel.no Spesial kompetanse: Varmepumper

Serviceleder

Arnt Skei Telefon: 450 07 012 E-post: arnt@kvalel.no Spesial kompetanse: Automasjon og varmepumper